Het Wilhelmus, tekst en melodie

Het Wilhelmus is het officiële volkslied van Nederland. Dat is zo sinds 1932.
Willem van OranjeDe tekst en de melodie van het Wilhelmus zijn wel veel ouder. Ze stammen uit ongeveer 1570 – meer daarover is te vinden op de site van het Koninklijk Huis en nog veel meer bij Wikipedia. Bij het Koninklijk Huis staat ook de hele tekst van alle 15 coupletten.

Xenofoob

Tot 1932 was het lied 'Wien Neeêrlands bloed' het volkslied. Dat lied werd gestaag te racistisch en xenofoob gevonden, onder meer door de tweede regel: 'van vreemde smetten vrij'. Per slot van rekening was 'ons Indië' toen nog deel van het koninkrijk.

Trouw aan gezag

Het Wilhelmus telt liefst 15 coupletten. De woorden van het lied zijn als het ware uitgesproken door Willem van Oranje. De tekst staat bol van de opofferingsgezindheid jegens het Nederlandse volk, maar tegelijk van trouw aan het toenmalige gezag (de Spaanse koning!) én aan God, de Heere. Die twee zake, de zwaar christelijke religie en doordesemd van gezagstrouw, maakt dat dit volkslied tegenwoordig door slechts weinig Nederlanders echt wordt omarmd.